Wiadomości
parafiazabrzeg.pl
Trudno sobie wyobrazić świat ludzi bez nadziei. Nadzieja nadaje sens ludzkiemu istnieniu i pozwala przetrwać najgorsze. Św. Jan Paweł II mówił: "Musicie być mocni, mocą nadziei, która przynosi radość życia. Tylko nadzieja płynąca z wiary w zmartwychwstanie, może nas pobudzić do dawania w codziennym życiu godnej odpowiedzi na niezmierzoną miłość Boga. Jedynie z tą nadzieją możemy iść do tych, którzy się źle mają i być apostołami Bożej uzdrawiającej miłości."

My kapłani - Wasi duszpasterze pragniemy duchowo zagościć w domach wszystkich parafian i złożyć Wam świąteczne życzenia:
Niech Zmartwychwstały Chrystus umocni Was w świętości. Nadzieją i miłością wypełni Wasze serca. Niech utwierdza naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, miłości nad nienawiścią, życia nad śmiercią. Oby w Waszych sercach zawsze był widoczny blask nadziei Zmartwychwstania. Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy.