Wiadomości
parafiazabrzeg.pl
Niech zmartwychwstały Chrystus umacnia Was w świętości, nadzieją i miłością wypełnia Wasze serca.
Niech utwierdzi Waszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią.
Oby w Waszych sercach zawsze był widoczny blask nadziei zmartwychwstania.
Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy.