Wiadomości
parafiazabrzeg.pl

Od Mszy św. w kościele NMP Królowej Polski rozpoczęła się tegoroczna Pielgrzymka Dekanatu Czechowickiego na Jasną Górę. Wyruszyło 223 pątników pod przewodnictwem ks. Piotra Rajdy. 

W świątyni powitał pielgrzymów proboszcz ks. Marian Frelich, a Eucharystii koncelebrowanej przez kapłanów dekanatu przewodniczył dziekan ks. kan. Jerzy Ryłko. Homilię poświęconą pielgrzymowaniu wygłosił ks. Zygmunt Mizia, proboszcz z Miliardowic. 
- Pielgrzym ma ustalony cel swojej drogi. Pielgrzymowanie przypomina nam, że całe nasze życie jest tylko odcinkiem na drodze pielgrzymki, której głównym celem jest wejście do nieba. Na tej drodze do wieczności ciągle jesteśmy pielgrzymami – wskazywał w homilii ks. Zygmunt Mizia, życząc, żeby w tej drodze pielgrzymi skupiali się na tym celu, a rzeczy nieistotne ich nie rozpraszały. 
Na zakończenie Mszy św. przedstawicielka pielgrzymów wręczyła ks. Ryłce pakiet pielgrzyma, a dziekan udzielił pątnikom błogosławieństwa na czekające ich trudy. – W jednym z filmów religijnych znalazła się scena z wejścia Pana Jezusa z apostołami na górę Tabor. Wtedy padły też słowa: „Kiedy idziesz w góry, nie patrz, jak jest daleko, ale patrz na szczyt”. Wy też, idąc w tej pielgrzymce, nie patrzcie, jak jest daleko, ale patrzcie na szczyt Jasnej Góry – mówił ks. dziekan Ryłko. 
- Dziękuję wszystkim, którzy wyruszają w drogę i tym, którzy przyszli, by razem z nami się modlić – mówił ks. Piotr Rajda, przewodnik pielgrzymki. – Wyruszamy od tronu Matki Bożej na Lesisku do tronu Maryi na Jasnej Górze, a idziemy pod hasłem „Kościół jest Chrystusowy”. Chcemy w drodze rozważyć i przyjąć do serc ten wielki dar, jakim jest Kościół Chrystusa. 
W drodze czechowickim pątnikom towarzyszyła karetka Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.