Poniedziałek, 27 maja 2024 roku | Dzień powszedni
24 maja 2024 r. w szpitalu wojewódzkim w Bielsku-Białej zmarł biskup pomocniczy senior diecezji bielsko-żywieckiej Janusz Zimniak.
Sprzeciw wobec nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii.
Parafialny odpust ku czci św. Józefa poprzedziła całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, a także specjalna muzyczna modlitwa.
Już po raz dwudziesty ósmy, w tym roku słyszymy zaproszenie na Pola Lednickie.