Czwartek, 20 czerwca 2024 roku | Dzień powszedni
Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Bielsko-Żywieckiej do Częstochowy 2024.
Historyczny dzień w Czechowicach-Dziedzicach.
24 maja 2024 r. w szpitalu wojewódzkim w Bielsku-Białej zmarł biskup pomocniczy senior diecezji bielsko-żywieckiej Janusz Zimniak.
Sprzeciw wobec nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii.