Wiadomości
parafiazabrzeg.pl
Nabożeństwa majowe będą odprawiane w naszym kościele w niedzielę i święta o godz. 15.30, poniedziałki, wtorki, środy, piątki i soboty o godz. 17.30, a w czwartki po Mszy św. szkolnej o godz. 16.00.

W trosce o zdrowie i życie oraz duchowe dobro wiernych ustalamy następujące zasady duszpasterskie obowiązujące w Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Ten Wielki Post trzeba przeżyć na serio i radośnie. Jeśli robimy jakieś postanowienia i poddajemy się ograniczeniom, pamiętajmy, że ochotnego dawcę miłuje Bóg.

Biskup Roman Pindel udziela dyspensy wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i wzywa do pozostania w domach.

W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę, zaczerpnijmy „żywej wody nadziei” i przyjmijmy z otwartym sercem miłość Boga, która przemienia nas w braci i siostry w Chrystusie – napisał papież Franciszek w Orędziu na Wielki Post 2021.

Biskup Piotr Greger w dniach 29 listopada i 01 grudnia 2019 r. wizytował Parafię pw. św. Józefa w Zabrzegu.